PPC (Pay Per Click)

PPC är benämningen på hur man mäter annonsering som är baserad i kostnad per klick. PPC-are används som ett uttryck på den svenska marknaden för att förklara att någon arbetar med annonsering i t.ex. sökmotorer som Google eller Bing. Inom PPC-annonsering är Google Adwords den helt klart största annonseringsplattformen på den svenska marknaden och det är även där mitt fokus ligger inom PPC.

adwords pengar

Google Adwords – Lönsam annonsering

Google Adwords är Googles annonsplattform som gör det möjligt att annonsera i deras sökresultat och displaynätverk. Det är ett system som är baserat på att användarna i realtid sätter sina bud och att Google har en algorithm som bestämmer vilka annonser som visas utifrån bud och relevans. För många kanske det här låter komplicerat och […]