Sökordsannonsering

Sökordsannonsering innebär att du annonserar på relevanta sökningar i sökmotorer som t.ex. Google eller Bing. Google är den dominanta aktören i Sverige och det finns därför stor potential i att arbeta sökordsannonsering i deras plattform Google Adwords. Marknaden för sökordsannonsering blir allt större i Sverige då allt fler ser vikten i att ta den relevanta trafik som finns i sökmotorerna. Fördelen med sökordsannonsering är att du kan se snabba resultat och enkelt testa nya sökord och söktermer för att hitta en lönsam modell för ert företag. Vad anser då jag att ni bör tänka på när ni ska köpa eller arbeta med sökordsannonsering?

  1. Sätt ett mål – Vad ska er sökordsannonsering ge för ert företag? Det kan vara allt ifrån antal förfrågningar i ett formulär till en mer tydlig målbild utifrån avkastning per investerad krona.
  2. Sökordsstrategi – Inom vilket område av er företag ska ni fokusera annonseringen på eller tänker ni börja brett för att hitta de mest lönsamma segmenten?
  3. Kontostruktur – Bygg ett Adwords-konto som har en bra struktur som gör att du får en bra överblick över vad varje sökord har för lönsamhet.
  4. Annonser – Skapa relevanta annonser för varje sökord, genom annonsgrupper.
  5. Bestäm landningssidor – Hitta en lämplig landningssida för varje sökord.
  6. Budget – Bestäm en daglig budget som du anser är rimlig att börja med för varje kampanj. Hittar du lönsamma kampanjer är det enkelt att utöka den.
  7. Bud – Sätt ett startbud för varje sökord som ni anser är rimligt utifrån uppskattad konverteringsgrad.
  8. Negativa sökord – Arbeta med att utesluta irrelevanta sökningar för specifika kampanjer eller annonsgrupper.
  9. Budjusteringar – Arbeta med buden utifrån vilka annonsplaceringar, quality score och kostnad per klick. I nästa steg bör man även anpassa buden utifrån konverteringsgrad och avkastning på investering.
  10. Annonser – Arbeta med budskapen i annonserna för att hitta de bäst konverterande annonserna för ditt sökord.

Det här är en del av de viktiga punkterna ni bör tänka på när ni ska köpa eller arbeta med sökordsannonsering. Det är mycket att tänka på och kan vara komplext i vissa situationer men det är för många företag en väldigt lönsam marknadskanal. Jag hoppas att mina tips och råd på hur man kan arbeta med sökordsannonsering kan ge er en bra grund för hur ni bör arbeta vidare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *